Rinoskopie a laryngoskopie

Rinoskopie – endoskopické vyšetření nosní dutiny. Přední r. je základní jednoduchou metodou, provádí se prostou aspekcí a poté po rozevření nosních křídel nosním zrcátkem srov. Hartmannovo nosní zrcátko. Podle polohy hlavy nemocného lze přehlédnout různé etáže nosní dutiny. Zadní r. se provádí z dutiny ústní.

Laryngoskopie je jednou z nejdůležitějších vyšetřovacích metod v ORL (ušní-nosní-krční) lékařství, která umožňuje diagnostikovat řadu onemocnění oblasti hrtanu.