Mikroskopická a endoskopická vyšetření hrtanu, hltanu a nosní dutiny

Pod názvem endoskopie se ukrývá vyšetření vnitřních orgánů a dutin prostřednictvím speciálních optických přístrojů, kterým se říká endoskopy. Kromě toho, že si lékaři díky těmto metodám mohou prohlédnout pacientovy dutiny, však umožňují také odběr vzorků k dalšímu histologickému nebo cytologickému vyšetření, jednoduchý chirurgický výkon nebo i složitější operace.

Správná příprava před gastroskopickým a kolonoskopickým výkonem je velice důležitá, proto si pečlivě přečtěte, jak přesně postupovat, a co dodržovat před endoskopickým vyšetřením.