Preventivní i diagnostické vyšetření poruch a onemocnění sluchu, nosu a krku

Základní klinické vyšetření je souhrn úkonů, které lékař provádí za účelem zjištění konkrétního onemocnění. Cílem fyzikálního vyšetření je zaznamenat údaje získané pouze prostřednictvím lékařových smyslů. Aby mohl lékař správně určit diagnózu a následně i optimálně léčit, musí se nejprve seznámit s osobním, rodinným a sociálním zázemím pacienta a vypátrat jaké problémy ho konkrétně trápí. Ze zjištěných údajů sestaví tzv. anamnézu, poté následuje tzv. podrobné fyzikální vyšetření.