MUDr. Daniel Groh, Ph.D.

Vzdělání

 • 1982 – 1986 Gymnázium J. K. Tyla, přírodovědný směr, Hradec Králové
 • 1986 – 1992 Lékařská fakulta University Karlovy, Hradec Králové

Zvyšování odbornosti

 • 21.3. 1995 atestace I.stupně v oboru otorinolaryngologie, klinika IPVZ FNM, Praha
 • 4.6. 1999 atestace II. stupně v oboru otorinolaryngologie, klinika IPVZ FN v Motole, Praha
 • 23.3. 2009 obhajoba dizertační práce v rámci oborové rady neurověd: Vývoj sluchové funkce během postnatálního vývoje, školitel prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

Pracovní praxe

 • Srpen 1991 ORL klinika University Nürnberg Erlangen, SRN
 • Září 1992 ORL klinika University Kiel, SRN
 • Květen 1994 ORL oddělení Všeobecné nemocnice Linz, Rakousko
 • 1.8. – 30.11. 1992 LF UK v Hradci Králové, vědecký pracovník na ORL klinice, FN Hradec Králové
 • 1.12. 1992 – 31.5. 1995 sekundární lékař, ORL klinika LF UK v Hradci Králové, FN Hradec Králové
 • 1.6. 1995 ORL klinika 2. LF UK v Praze, FN v Motole
 • Září 1996 ORL klinika University Inselspital Bern, Švýcarsko
 • 1.10. 1999 – 30.9. 2000 Klinický asistent 2. LF UK v Praze
 • 1.10. 2000 – 30.9. 2015 Odborný asistent UK 2. LF v Praze      
 • Září 2004 ORL klinika Dětské nemocnice v Denveru, Colorado, USA
 • 15.2. – 21.2. 2009 ORL klinika Salzburg, Weill Cornell Seminars ENT 2009, Rakousko
 • 15.9. – 28.9. 2015 ORL klinika Augsburg, SRN
 • Od roku 2005 člen Akreditační komise MZ ČR  pro obor ORL a chirurgie hlavy a krku  – podobor Dětská otorhinolaryngologie
 • 2015 – 2022 FortMedica s.r.o. – ORL specialista 

Pedagogická činnost

 • 1.10. 1999 – 30.9. 2000 Klinický asistent 2. LF UK v Praze
 • 1.10. 2000 Odborný asistent UK 2.LF v Praze,
 • 1.10. 2007 – 30.9. 2015 Odborný asistent zajišťující výuky i pro 1. LF         
 • Přednášející na pravidelných postgraduálních vzdělávacích dnech pro pediatry a začínající ORL lékaře pořádaných klinikou.    

Vědecko-výzkumná činnost

 • Autor a spoluautor 52 přednášek a 74 publikací  – 6 v impaktovaných časopisech (včetně abstrakt).
 • Hlavní řešitel grantu IGA MZ ČR: „Záchyt sluchových vad v novorozeneckém věku pomocí transientně  evokovaných otoakustických emisí (TEOEA)“ – 1997 – 1999

Hlavní řešitel interního grantu FN v Motole: „Komplexní program pro zvýšení záchytu sluchových vad v novorozeneckém věku“- 2002-2003

 • Spoluřešitel grantu IGA MZ ČR NK/6454 – 3: Změny v centrální části sluchového systému vyvolané hlukem u dospělých jedinců a v průběhu vývoje (2001-2003)
 • Spoluřešitel grantu IGA MZ ČR NR 8113-4: Plasticita sluchu a percepční poruchy sluchu – od ranného vývoje až po presbyakuzi (2004 – 2007)
 • 2002 – 2009 – Ph.D. studium v rámci oborové rady neurověd: Vývoj sluchové funkce během postnatálního vývoje, školitel prof.MUDr. Josef Syka, DrSc.

Členství v odborných společnostech a odborné spolupráce

 • Člen České společnosti pro ORL a chirurgii hlavy a krku při ČLS J. E. Purkyně
 • Člen výboru SAOF – Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů
 • Člen České lékařské komory
 • Člen Open Medical Club ČR při Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
 • Vědecká spolupráce s Oddělením neurofyziologie sluchu Akademie věd ČR
 • Medical Advisor/ Consultant to the U.S. Embassy in Prague

Znalost jazyků

 • Německý jazyk aktivně
 • Anglický jazyk aktivně